Vi erbjuder outsourcingtjänster inom hel eller delvis redovisning och finansförvaltning i Ryssland och Ukraina. Vi erbjuder också tjänster inom outsourcing redovisning, skattedisciplin och skatterapportering, löneräkning, personalledning och tillhandahållande av ledningsrapportering.

BRICS Consulting erbjuder praktiska juridiska tjänster och lösningar på affärsproblem, samt klara riktlinjer för riskhantering. Vi råder våra kunder inom alla juridiska frågor och om hur man ska göra affärer i Ryssland och Ukraina.

Vi fokuserar på att tillhandahålla revisionstjänster med en fullständig förståelse av finansiell dokumentation, korrekt riskbedömning och tydliga rekommendationer på hur man kan förbättra och stärka den interna kontrollen. Våra tjänster omfattar lagstadgad rysk revision, skatterevision, internrevision och revision i enlighet med internationella standarder (IFRS och god redovisningssed i USA (US GAAP)).

Som ledare i rekrytering via internet och sociala medier har vi en konkurrensfördel i att hitta de bästa och mest motiverade yrkesmännen i Ryssland, Ukraina och OSS. Vi erbjuder tjänster inom rekrytering av högt kvalificerad personal och tar ersättning endast vid framgång – ingen betalning i förväg.

Vår affärsprocessanalys ger optimala tillämpliga lösningar. För det första analyserar vi våra kunders affärsprocesser, vilket ger oss rätt Enterprise Resource Planning (ERP). Vi har lanserat ett nytt system av internationella redovisningsstandarder och ett hanteringssystem för inköpsfakturor, vilket tillåter oss att möta våra kunders behov på ett effektivare sätt.

En detaljerad marknadsundersökning är ett grundläggande steg för alla företag som tänker komma in på en ny marknad eller bransch för att sälja välriktade produkter eller tjänster med ett väl genomtänkt koncept. Vi erbjuder våra kunder ett komplett utbud av marknadsundersökningar i Ryssland, Ukraina och OSS.