Marknadsföring och Marknadsundersökningstjänster

Vi erbjuder våra kunder ett heltäckande utbud av marknadsundersökningstjänster i Ryssland, Ukraina och OSS. Vare sig du planerar att träda in på marknaden, en utvidgning, eller vill veta mer om en viss marknad och konkurrenter, så kan vi hjälpa dig.

Utöver marknadsundersökningar hjälper vi också våra kunder med marknadsstrategi och strategisk affärsutveckling, genom att identifiera potentiella affärspartner och organisera möten med viktiga beslutsfattare.

Vårt heltäckande urval av marknadsundersökningstjänster inkluderar:

Utforskning av nya marknader:

 • Bedömning av marknadsstorlek
 • Marknadssegmentering
 • Identifiering av marknadsnischer
 • Analys av viktiga marknadstrender
 • Analys av marknadsmöjligheter och hot
 • Förutse marknadsutveckling
 • Undersökning och bedömning av potentiella kunder, återförsäljare och mellanhänder

Konkurrentanalys:

Sortiment, prissättning, marknadsföring, reklamstrategi, metoder för att arbeta med kunder, analysera konkurrenters styrkor och svagheter, definitionen av konkurrerande produkter, ersättande produkter.

Konsumentforskning:

 • Identifiering av konsumentens inställningar
 • Identifiering av konsumtionsmönster och beskrivning av konsumentens val
 • Förbereda ett sociodemografiskt porträtt av konsumenten
 • Definiera de viktigaste egenskaperna av konsumtionsvaror och tjänster

Läs mer om våra marknadsförings- och marknadsundersökningstjänster på Awara Marketings hemsida, ta kontakt med oss nu för att bestämma ett möte eller ring oss.

KONTAKTA OSS!

info@awara-russia.com

Moskva • Sankt Petersburg • Tver • Helsingfors