Vision och Värderingar

Awaras vision

Vi sammanför olika människor till ett team som får saker till stånd och producerar mervärde för våra kunders affärsverksamhet.

Vi följer inte endast de bästa kutymerna – vi skapar dem.

Mål

Vi erbjuder de bästa konsulttjänsterna för företagsledning i Ryssland och OSS-länderna.

Vi erbjuder den bästa kundservicen.

Vi är kvalitetsledande inom konsulttjänster för företagsledning.

Vårt mål är att vara teknologiledande inom konsulttjänster för företagsledning.

Vårt mål är att vara kostnadsledare inom tjänster för företagsledning.

Verksamhetsprinciper (värderingar)

I våra tjänster integrerar vi förvaltnings- och verksamhetsprocesserna till en helgjuten enhet.

Vi vill bygga en god och förtroendefull relation till våra kunder och medarbetare.

Vi försöker bemöta alla intressentgrupper rättvist.

Vi bygger en hållbar relation till våra kunder och knyter våra medarbetare och medlemmarna i våra intressentgrupper till företagets verksamhet.

Vår prissättning och våra avtalsvillkor är tydliga och transparenta. Vi har inga finstilta klausuler.

Vi säger sakerna rent ut, så som vi ser på dem.

Vi motsätter oss byråkrati i alla dess former både inom och utanför vårt företag.

Vi håller våra kunders uppgifter konfidentiella.