Leasingcheftjänster

Awara erbjuder företagsledning som utlagd konsulttjänst samt de ledningsresurser som kunden behöver. Vi erbjuder leasingchefer för verkställningsuppgifter och för att sköta den högsta ledningens uppgifter. Våra tjänster omfattar leasing av en formell verkställande direktör för ryska företag. I Ryssland och de övriga OSS-länderna kan ett administrationsföretag fungera som verkställande direktör för ett företag. Här har Awara en gedigen erfarenhet.

Ett leasingchefskap är nära förbundet med förändringsstyrning i organisationer. Våra tjänster för förändringsstyrning erbjuder ett tydligt sätt att förbättra affärsverksamheten genom att flytta personal, team och organisationer från nuvarande status till önskad status. Med vårt stöd kan vår kund skapa processer och en företagskultur som hjälper de anställda att godkänna förändringarna i verksamhetsmiljön och företagsledningen att uppnå sitt mål. Förändringsstyrning behövs till exempel för att säkerställa en lyckad implementering av verksamhetsstyrningsprogram (ERP). Dessa projekt genomför vi i samarbete med enheten Awara IT solutions. Vi genomför alla våra uppdrag enligt principen för god projektstyrning. Vi kan hjälpa organisationer att förändras snabbare, mera beslutsamt och mera målmedvetet än konkurrenterna.

KONTAKTA OSS!