Delägare

Evgeny Isaev
Verkställande Direktör
Evgeny Isaev är verkställande direktör för samt delägare i Awara. Isaev började hos Hellevig, Klein & Usov som jurist 2005, med affärsjuridik som specialitet. Sedan dess har han utvidgat sin kompetens i projekt som hänför sig till arbetslagstiftning, beskattning samt lagstiftningen om immigration. I samarbete med revisorer har han deltagit i due diligence-besiktningar vid beredning av företagsförvärv och fusioner.
Läs mer