Awara

Våra tjänster omfattar: konsulttjänster för företagsledning, bokföring, revision, ekonomiförvaltning, rekrytering och övriga personaltjänster, företagsintern utbildning och öppna seminarier, marknadsundersökningar, samt utveckling av informationsteknologi

VÅRA TJÄNSTER

Awara är det ledande företaget i utländsk ägo på den ryska marknaden som erbjuder konsulttjänster för företagsledning. Awara betjänar internationella och lokala företag samt egenföretagare. Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av konsulttjänster för inledande och utvecklande av affärsverksamhet i Ryssland och de övriga OSS-länderna

Redovisning och löneräkning

Vi erbjuder outsourcingtjänster inom hel eller delvis redovisning och finansförvaltning i Ryssland. Vi erbjuder också tjänster inom outsourcing redovisning, skattedisciplin och skatterapportering, löneräkning, personalledning och tillhandahållande av ledningsrapportering.

Direkt sökning och rekrytering

Som ledare i rekrytering via internet och sociala medier har vi en konkurrensfördel i att hitta de bästa och mest motiverade yrkesmännen i Ryssland och OSS. Vi erbjuder tjänster inom rekrytering av högt kvalificerad personal och tar ersättning endast vid framgång – ingen betalning i förväg.

IT-ratkaisut

Vår affärsprocessanalys ger optimala tillämpliga lösningar. För det första analyserar vi våra kunders affärsprocesser, vilket ger oss rätt Enterprise Resource Planning (ERP). Vi har lanserat ett nytt system av internationella redovisningsstandarder och ett hanteringssystem för inköpsfakturor, vilket tillåter oss att möta våra kunders behov på ett effektivare sätt.

BRICS Consulting

BRICS Consulting erbjuder praktiska juridiska tjänster och lösningar på affärsproblem, samt klara riktlinjer för riskhantering. Vi råder våra kunder inom alla juridiska frågor och om hur man ska göra affärer i Ryssland.

Revisionstjänster

Vi fokuserar på att tillhandahålla revisionstjänster med en fullständig förståelse av finansiell dokumentation, korrekt riskbedömning och tydliga rekommendationer på hur man kan förbättra och stärka den interna kontrollen. Våra tjänster omfattar lagstadgad rysk revision, skatterevision, internrevision och revision i enlighet med internationella standarder.

Marknadsundersökningar

En detaljerad marknadsundersökning är ett grundläggande steg för alla företag som tänker komma in på en ny marknad eller bransch för att sälja välriktade produkter eller tjänster med ett väl genomtänkt koncept. Vi erbjuder våra kunder ett komplett utbud av marknadsundersökningar i Ryssland.

GET A CONSULTATION FROM OUR EXPERTS!