Juridiska Tjänster — BRICS Consulting

BRICS Consulting centrala princip är att erbjuda praktiska lösningar för behov inom affärsverksamheten och en konsekvent styrning av riskhanteringen. Vi erbjuder rådgivning till företag och företagsledningar som idkar affärsverksamhet i Ryssland och BRICS och OSS-länderna i alla slag av juridiska frågor.

Vi har utvecklat mycket kostnadseffektiva verksamhetssätt till hjälp vid registreringar, anmälningar och andra lagstadgade myndighetskontakter. Dessa omfattar:

  • grundande och registrering av företag
  • registrering av sidoavdelning eller representation
  • registreringar i skatteförvaltningens register
  • registrering av fördrag och ändringar i bolagsordningen
  • registrering av ändring av den officiella adressen
  • registrering av en ny verkställande direktör
  • företags och privatpersoners skattedeklarationer
  • anmälningar som hänför sig till konkurrenslagstiftningen
  • hjälp i arbetstillståndsfrågor
  • hjälp i visumfrågor.