Information om Awara

Awara är det ledande företaget i utländsk ägo på den ryska marknaden som erbjuder konsulttjänster för företagsledning. Awara betjänar internationella och lokala företag samt egenföretagare. Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av konsulttjänster för inledande och utvecklande av affärsverksamhet i Ryssland och de övriga OSS-länderna. Våra tjänster omfattar: konsulttjänster för företagsledning, bokföring, revision, ekonomiförvaltning, rekrytering och övriga personaltjänster, företagsintern utbildning och öppna seminarier, marknadsundersökningar, samt utveckling av informationsteknologi.

När affärsverksamhet inleds är det klokt att anlita experthjälp så att eventuella risker identifieras. Undersökningar före en investering samt juridiska och ekonomiska utredningar är synnerligen viktiga faktorer för den som ska verka i Ryssland. Våra kunders erfarenheter visar att ett grundligt förarbete hjälper att förutse och undvika risker i affärsverksamheten.

Vi erbjuder våra kunder heltäckande och kostnadseffektiva lösningar för optimering av affärsprocesserna och utnyttjande av företagets kunnande, vilket i sin tur skapar ökad konkurrensfördel, lönsam tillväxt och mervärde för delägarna. Våra styrkor i jämförelse med andra aktörer i branschen är internationell bakgrund, utomordentlig kännedom om lokal praxis och våra experttjänster baserade på branschövergripande sakkunskap som möter våra kunders specialbehov. Vi betjänar våra kunder över hela Ryssland och de övriga OSS-länderna, och vi har kontor i Moskva, S:t Petersburg, och Tver samt ett kundservicekontor i Helsingfors.

LÄRA MER OM VÅRT FÖRETAG

Awara erbjuder tjänster för utlagd ekonomiförvaltning: bokföring, kreditkontroll, fakturering, lagstadgad och ledningens rapportering, skatterapporter, löneräkning, översättning av ryska (RAS) och ukrainska ekonomiuppgifter så att de överensstämmer med internationella standarder (IFRS, GAAP) och vice versa samt övriga nödvändiga tjänster för affärsverksamhet av alla storlekar.

Awara erbjuder mångsidiga tjänster från beredning av interna revisioner till upprättande av revisionsrapporter enligt ryska och ukrainska regler och bestämmelser. Vi utför revisioner enligt standarderna IFRS, GAAP och RAS, och vi erbjuder företagen hjälp med arrangemang av interna övervakningar och interna inspektioner. Vi hjälper våra kunder att identifiera fördelar och eventuella risker som hänför sig till ekonomin.

Awara har specialiserat sig på att genom direktsökningsmetoden hitta de bästa medarbetarna för de bästa företagen och de bästa arbetsplatserna för de bästa medarbetarna i Ryssland, Ukraina och de övriga OSS-länderna.

Awara IT-Solutions erbjuder IT-lösningar för ledning av affärsverksamheten i Ryssland, Ukraina och de övriga OSS-länderna. Lösningarna utformas så att de motsvarar kundens behov och de lokala kraven. Våra lösningar omfattar skräddarsydda IT-strategier inklusive implementering, verksamhetsledningssystem (ERP), uppgiftshantering, kundhanteringssystem (CRM), ekonomiförvaltningsprocesser och översättning av bokföringsrapporter uppgjorda enligt internationella standarder (IFRS, GAAP) så att de överensstämmer med rysk (RAS) och ukrainsk praxis och vice versa. Vi är en certifierad Microsoft-partner.

Awara erbjuder företag som planerar att utvidga verksamheten till nya marknader eller branscher unika lösningar och tjänster för marknadsföring. Awara Marketing hjälper företag att erbjuda välriktade produkter och tjänster samt att fatta korrekta och lönsamma beslut.

Awara erbjuder företagsledning som utlagd konsulttjänst inklusive tjänsten som formell verkställande direktör, samt stöd i frågor om arbetstillstånd och arbetsvisum. Våra riskhanteringstjänster omfattar företagsarrangemang och konsultering i anslutning till rysk och ukrainsk god förvaltningssed.