Marknadsföring och Marknadsundersökningstjänster

Vi erbjuder våra kunder ett heltäckande utbud av marknadsundersökningstjänster i Ryssland och OSS. Vare sig du planerar att träda in på marknaden, en utvidgning, eller vill veta mer om en viss marknad och konkurrenter, så kan vi hjälpa dig.

Utforskning av nya marknader:

  • Bedömning av marknadsstorlek
  • Marknadssegmentering
  • Identifiering av marknadsnischer
  • Analys av viktiga marknadstrender
  • Analys av marknadsmöjligheter och hot
  • Förutse marknadsutveckling

Konkurrentanalys:

Sortiment, prissättning, marknadsföring, reklamstrategi, metoder för att arbeta med kunder, analysera konkurrenters styrkor och svagheter, definitionen av konkurrerande produkter, ersättande produkter.

Konsumentforskning:

  • Identifiering av konsumentens inställningar
  • Identifiering av konsumtionsmönster och beskrivning av konsumentens val
  • Förbereda ett sociodemografiskt porträtt av konsumenten
  • Definiera de viktigaste egenskaperna av konsumtionsvaror och tjänster