Administrativ Sökning och Rekryteringstjänster

Awara är ett ledande företag inom de sociala medierna och inom internetrekrytering i Ryssland och OSS-länderna. Vi har den största poolen av kandidater då det gäller kvalitet, kvantitet och vår hastighet gällande kandidatplacering är olik någon annan. Vi tillämpar headhunting-metoder i varje rekryteringsuppdrag.

Vi arbetar utifrån ett framgångsarvode och debiterar inget engagemangsarvode. I praktiken betyder detta att våra klienter betalar oss en rekryteringsavgift då de bestämmer sig för att anställa en av våra kandidater. Om ingen kandidat blir anställd, betalas ingen avgift.

Våra rekryteringstjänster inkluderar:

  • Administrativ sökning av ledning, mellanchefer och specialister
  • Sökning och urval
  • Massrekrytering
  • Bemanning
  • Skräddarsydda lönekartläggningar
  • Utvärdering och bedömning
  • Val av styrelse och ledning
  • Bakgrundsutredningar
  • Sysselsättnings-, arbetsmarknads- och immigrationskonsultering

"Ekaterina

Ekaterina Lazareva
Vice-President Direct Search

ekaterina.lazareva@awaragroup.com

Eva Hua

Eva Hua
Business Consultant

eva.hua@awaragroup.com