Administrativ Sökning och Rekryteringstjänster

Awara är ett ledande företag inom de sociala medierna och inom internetrekrytering i Ryssland, Ukraina och OSS-länderna. Vi har den största poolen av kandidater då det gäller kvalitet, kvantitet och vår hastighet gällande kandidatplacering är olik någon annan. Vi tillämpar headhunting-metoder i varje rekryteringsuppdrag.

Vi arbetar utifrån ett framgångsarvode och debiterar inget engagemangsarvode. I praktiken betyder detta att våra klienter betalar oss en rekryteringsavgift då de bestämmer sig för att anställa en av våra kandidater. Om ingen kandidat blir anställd, betalas ingen avgift.

Våra rekryteringstjänster inkluderar:

  • Administrativ sökning av ledning, mellanchefer och specialister
  • Sökning och urval
  • Massrekrytering
  • Bemanning
  • Skräddarsydda lönekartläggningar
  • Utvärdering och bedömning
  • Val av styrelse och ledning
  • Bakgrundsutredningar
  • Sysselsättnings-, arbetsmarknads- och immigrationskonsultering

Läs mer om våra rekryteringstjänster på Awara Direct Searchs hemsida, ta kontakt med oss nu för att bestämma ett möte eller ring oss.

Ekaterina Lazareva
Vice President, Human Resources
ekaterina.lazareva@awara-russia.com

Elena Kulikova
Key Account Manager
elena.kulikova@awara-russia.com

Eva Hua
Vice-President
eva.hua@awara-russia.com

KONTAKTA OSS!

recruitment@awaragroup.com

Moskva • Sankt Petersburg • Tver • Helsingfors