Juridiska Tjänster

BRICS Consulting centrala princip är att erbjuda praktiska lösningar för behov inom affärsverksamheten och en konsekvent styrning av riskhanteringen. Vi erbjuder rådgivning till företag och företagsledningar som idkar affärsverksamhet i Ryssland, Ukraina och de övriga OSS-länderna i alla slag av juridiska frågor.

Genom vårt världsomspännande nätverk tillhandahåller vi även ryska och ukrainska företag konsulttjänster i juridiska frågor när det gäller verksamhet utomlands.

Vi har en konkurrensfördel särskilt när det gäller skattelagstiftningen. Vi stödjer våra kunder i genomförandet av praktiska lösningar, och en särskild styrka är våra rådgivningstjänster för att säkerställa att kundens verksamhet följer olika bestämmelser. Här ingår konsulttjänster i anslutning till skattebestämmelser, vilka vi erbjuder som en utlagd tjänst. En annan bransch där vår verksamhet söker sin like i Ryssland, Ukraina och de övriga OSS-länderna är arbetslagstiftningen.

Vi hjälper framgångsrikt våra kunder i frågor som gäller immigrationslagstiftningen, till exempel med att skaffa arbetstillstånd och -visum.

Vi har utvecklat mycket kostnadseffektiva verksamhetssätt till hjälp vid registreringar, anmälningar och andra lagstadgade myndighetskontakter. Dessa omfattar:

  • grundande och registrering av företag
  • registrering av sidoavdelning eller representation
  • registreringar i skatteförvaltningens register
  • registrering av fördrag och ändringar i bolagsordningen
  • registrering av ändring av den officiella adressen
  • registrering av en ny verkställande direktör
  • företags och privatpersoners skattedeklarationer
  • anmälningar som hänför sig till konkurrenslagstiftningen
  • hjälp i arbetstillståndsfrågor
  • hjälp i visumfrågor.
Läs mer om våra juridiska tjänster på BRICS Consulting hemsidan och kontakta oss redan nu för att boka ett möte, eller ring oss.