Visio ja Arvot

Awaran visio

Saatamme erilaisia ihmisiä yhteen tiimiksi, joka saa asioita aikaan ja tuottaa lisäarvoa asiakkaidemme liiketoiminnalle.

Emme vain noudata parhaita käytäntöjä – luomme niitä.

Tavoitteet

Tarjoamme parhaita liikkeenjohdon konsultointipalveluja Venäjällä ja IVY-maissa.

Tarjoamme parasta asiakaspalvelua.

Tarjoamme parasta laatua liikkeenjohdon konsultointipalvelujen alalla.

Tavoitteenamme on tarjota parasta teknologiaa liikkeenjohdon konsultointipalvelujen alalla.

Tavoitteenamme on tarjota parasta kustannustehokkuutta liikkeenjohdon palvelujen alalla.

Toimintaperiaatteet (arvot)

Palveluissamme integroimme hallintoprosessit saumattomasti yhteen toimintaprosessien kanssa.

Pyrimme rakentamaan hyvän luottamussuhteen asiakkaisiimme ja työntekijöihimme.

Pyrimme kohtelemaan kaikkia sidosryhmiä oikeudenmukaisesti.

Rakennamme kestävän suhteen asiakkaisiimme ja sitoutamme työntekijämme ja sidosryhmämme jäsenet yrityksemme toimintaan.

Hinnoittelumme ja sopimusehtomme ovat selkeitä ja läpinäkyviä. Meillä ei ole pienellä präntillä painettuja lausekkeita.

Sanomme asiat suoraan niin kuin ne meidän mielestämme ovat.

Vastustamme byrokratiaa kaikissa sen muodoissa sekä yrityksemme sisä- että ulkopuolella.

Pidämme asiakkaidemme tiedot luottamuksellisina.

Pyrimme kehittymään jatkuvasti ja siten pysymään mukana muuttuvassa maailmassa. Jatkuvan kehittymisen ansiosta vältämme dramaattiset mullistukset.

Yrityskulttuuri

Sitoutuminen. Rekrytoimme ja pidämme kiinni työntekijöistä, jotka kokevat sitoutumisen kulttuurimme omakseen.

Työntekijämme ovat omatoimisia ja heillä on hyvä itsekuri. Seuraavat piirteet ovat heille luonteenomaisia:

 • tunnollisuus
 • innostuneisuus
 • vastuullisuus
 • sinnikkyys
 • aloitteellisuus
 • joustavuus
 • tavoitteellisuus.

Tarjoamme työntekijöillemme:

 • inspiroivan työympäristön
 • luottamukseen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvan suhteen
 • mahdollisuuden kehittää omaa osaamista ja taitoja
 • hyvän tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä
 • asianmukaisen palkkion.

Itsenäisesti toimivat ihmiset. Sitoutumisen kulttuurimme perustuu itsenäisesti toimivien ihmisten työpanokseen.

Virtuaaliset projektitiimit. Joustavan organisaatiomme toimintaperiaatteita ovat matala hierarkia ja virtuaaliset projektitiimit, jotka huolehtivat jokaisesta toimeksiannosta projektiluonteisesti.