Leasingcheftjänster

Awara Management erbjuder företagsledning som utlagd konsulttjänst samt de ledningsresurser som kunden behöver. Vi erbjuder leasingchefer för verkställningsuppgifter och för att sköta den högsta ledningens uppgifter. Våra tjänster omfattar leasing av en formell verkställande direktör för ryska eller ukrainska företag. I Ryssland, Ukraina och de övriga OSS-länderna kan ett administrationsföretag fungera som verkställande direktör för ett företag. Här har Awara en gedigen erfarenhet.

Efterfrågan på våra leasingchefer är stor av många olika orsaker, exempelvis i lägen där företaget är nytt på marknaden i Ryssland, Ukraina och de övriga OSS-länderna och en utländsk investerare vill hålla de formella besluten och underteckningarna i tillförlitliga händer. En leasingchef kan vara på sin plats även i företag med personalbrist, i företag som söker nya talanger eller projektkunnande eller i företag som skaffar sig ny teknologi.

Ett leasingchefskap är nära förbundet med förändringsstyrning i organisationer. Våra tjänster för förändringsstyrning erbjuder ett tydligt sätt att förbättra affärsverksamheten genom att flytta personal, team och organisationer från nuvarande status till önskad status. Med vårt stöd kan vår kund skapa processer och en företagskultur som hjälper de anställda att godkänna förändringarna i verksamhetsmiljön och företagsledningen att uppnå sitt mål. Förändringsstyrning behövs till exempel för att säkerställa en lyckad implementering av verksamhetsstyrningsprogram (ERP). Dessa projekt genomför vi i samarbete med enheten Awara IT solutions. Vi genomför alla våra uppdrag enligt principen för god projektstyrning. Vi kan hjälpa organisationer att förändras snabbare, mera beslutsamt och mera målmedvetet än konkurrenterna.

Tack vare vår vidsträckta kompetens kan vi erbjuda leasing- och förändringschefer för alla branscher och för alla slags uppgifter med kort varsel. Våra tjänster omfattar verkställande direktörer, IT-chefer och -experter, försäljnings- och marknadsföringschefer, ekonomi- och finanschefer, huvudbokförare, produktions- och operationschefer, chefer för logistik- och leveranskedjor och personalchefer.

Moskva • Sankt Petersburg • Tver • Helsingfors