XIX Международная фитнес-конвенция и бизнес-конференция World Class