Referenssit

references on AwaraAsiakkaamme ovat yrityksiä, jotka haluavat tehdä tuottoisaa liiketoimintaa Venäjällä ja Ukrainassa. Asiakkaillemme yhteistä on innostuneisuus ja ammattimaisuus asenteissa ja toiminnassa. Olemme iloisia päästessämme osaksi asiakkaidemme tiimiä.

Dynaaminen organisaatiomme kykenee tarjoamaan yksilöllisiä palveluja erityyppisille organisaatioille. Meille kaikkein tärkein osa mitä tahansa yritystä ovat yrityksessä työskentelevät ihmiset – jokainen heistä. He ovat asiakkaitamme, ja heitä palvelemalla pyrimme tarjoamaan asiakkaallemme parasta.

Aiemmin tekemiämme toimeksiantoja

Kirjanpitopalvelut 

 • Kansainvälisen, Pietarissa toimivan ja 600 työntekijää työllistävän hotelliketjun (kolme hotellia) taloushallinnon luominen perusteista lähtien ja ulkoistettujen kirjanpito-, palkanlaskenta- ja henkilöstöpalvelujen tarjoaminen yritykselle.
 • Aiemmin yrityksen sisäisten asiantuntijoiden hoitamien kirjanpito-, palkanlaskenta- ja henkilöstötoimintojen kehittäminen kansainvälisessä yrityksessä, jolla on kymmenen Moskovan lentokentillä ja liikekeskuksissa toimivaa kahvilaa ja 500 työntekijää.
 • Kansainvälisen, Pietarissa toimivan ja 400 työntekijää työllistävän hyper- ja supermarkettiketjun (seitsemän liikettä) taloushallinnon luominen perusteista lähtien ja ulkoistettujen kirjanpito-, palkanlaskenta- ja henkilöstöpalvelujen tarjoaminen yritykselle.
 • Ulkoistettujen palkanlaskentapalvelujen tarjoaminen johtavan kansainvälisen lentoyhtiön johtoryhmälle.

Lakipalvelut (BRICS Consulting)

 • Ulkomaisen sijoittajan maa-alueen hankkimiseksi ja hypermarketin rakennuttamiseksi toteuttaman sijoitusprojektin täydellinen juridinen selvitys. Maa-alueen ja myyjän due diligence -selvitys. Rakennuspalvelusopimuksen valmistelu; sijoitusprojektin osapuolten konsultointi rakennuspalvelusopimuksen säännöksistä, joilla määritettiin osapuolten (sijoittaja, pääurakoitsija, asiakkaan rakennuttaja) välisiä suhteita.
 • Ruosteenestokäsittelyyn erikoistuneen suuren pohjoismaisen yrityksen ja venäläisen teollisuusyrityksen fuusion täydellinen selvitys, johon sisältyi venäläisen urakoitsijan kattava due diligence -selvitys, fuusion järjestely ja konsultointiapu venäläisistä sijoitus- ja verotuskäytännöistä.
 • Venäjän markkinoille lanseerattujen tuotantolaitteiden kaupan ja viennin vapauttamisen juridinen selvitys.
 • Johtavan eurooppalaisen arvopaperivälittäjän tytäryhtiönä toimivan sijoitusyhtiön henkilöstön vähennysprosessi.
 • Suuren yrityksen edustaminen konfliktitilanteessa ammattiliiton kanssa.
 • Johtavan Venäjällä toimivan muotivaatteiden jälleenmyyjän edustaminen tapauksessa, jossa IT-yritys vaati siltä oikeudettoman edun palauttamista, tappioiden kattamista ja ennakon palauttamista kaksinkertaisena.
 • Kansainvälisen hotelliketjun edustaminen sen valittaessa Venäjän federaation rahoitus- ja budjettivalvontalaitoksen (Rosfinnadzor) ja Venäjän federaation kilpailuviraston (FAS) määräämistä toimista sekä veroviranomaisten määräämistä hallinnollisista pakotteista.

Suorahaku

 • Venäjällä toimivan kansainvälisen teollisuusyrityksen avustaminen johtoryhmän uusimisessa rekrytoimalla yritykseen uusi pää-, rahoitus-, henkilöstö- ja myyntijohtaja.
 • Henkilöstöjohtajan rekrytointi suureen teollisuusyritykseen, jolla on kolme tehdasta Pietarissa ja 17 toimipistettä Venäjällä ja muissa IVY-maissa.
 • Maajohtajan rekrytointi kansainväliseen lastenvaatteita valmistavaan yritykseen; uuden maajohtajan avustaminen johtoryhmän muodostamisessa.
 • Myyntijohtajan ja henkilöstöjohtajan rekrytointi tunnetun hotellialan yrityksen Moskovan toimipisteeseen; yrityksellä on 30 hotellia Venäjällä ja muissa IVY-maissa.
 • Business Controllerin rekrytointi johtavaan pohjoismaiseen betonirakentamisen yritykseen.
 • Tunnetun tutkimuslaitoksen avustaminen innovaatioasiantuntijan haussa.
 • Insinöörien rekrytointi yhdyskuntarakentamiseen ja merihankkeisiin erikoistuneeseen kansainväliseen yritykseen.
 • Kiinteistöalaan erikoistuneen sijoitusyhtiön avustaminen Venäjän ja Baltian maiden talousjohtajan haussa.
 • Yritysrahoituksesta vastaavan apulaisjohtajan rekrytointi eurooppalaisen pankkikonsernin venäläiseen tytäryhtiöön.
 • Venäjän maajohtajan rekrytointi tunnettuun lentokentillä ja liikekeskuksissa toimiviin kahviloihin ja ravintoloihin erikoistuneeseen yritykseen.
 • Keittiömestarin rekrytointi pietarilaiseen viiden tähden hotelliin.
 • Asiakkaiden konsultointi työntekijöiden ylennyksissä ja vähentämisessä laatimalla arviointeja kohteena olevista työntekijöistä.

Liikkeenjohdon konsultointipalvelut

 • Venäjällä toimintansa lopettavan yrityksen johtaminen; yrityksen likvidaation ja liiketoiminnan lopettamisen valmistelu: työntekijöiden irtisanominen, omaisuuden ja tavaramerkkien myyminen, neuvottelut toimittajien ja liiketoimintakumppanien kanssa; yrityksen sulkeminen.
 • Asiakasyrityksen johtaminen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn aikana; uudelleenjärjestelyn toteuttaminen ja yrityksen valmistelu myyntiä varten; yrityksen myynti.

Tilintarkastuspalvelut

 • Ympäristötarkastuksen toteuttaminen ulkomaalaisomisteisessa holdingyhtiössä, joka hallinnoi kymmentä maatalousyritystä Etelä-Venäjällä.
 • Venäjän lakisääteisen (RAS-standardin mukaisen) tilintarkastuksen toteuttaminen suuressa kansainvälisessä tietokonepelejä tuottavassa yrityksessä.
 • Venäjällä kiinteistöjä omistavien yritysten taloudellinen ja verotuksellinen due diligence-selvitys.
 • Tehokkuusselvitys asiakkaan taloushallintoyksikössä ja parannussuositusten antaminen asiakkaalle.
 • Venäjän lakisääteisen (RAS-standardin mukaisen) tilintarkastuksen suorittaminen suuressa Moskovan alueella toimivassa puulattioita tuottavassa yrityksessä.

Awara IT Solutions – IT-ratkaisut

 • Microsoft Dynamics Navision –ratkaisun (ERP) käyttöön ottaminen suuressa kansainvälisessä hotelli- ja vähittäistavaraketjussa.
 • Automaattisen IFRS-raportoinnin kehittäminen suuressa eurooppalaisesssa sähkölaitteita tuottavassa yrityksessä.
 • Microsoft Dynamics Navision -ratkaisun kehittäminen ja siihen liittyvän käyttäjätuen ja koulutuksen toteuttaminen suuressa yhdysvaltalaisessa tietokoneyrityksessä.
 • 1C-järjestelmän kehittäminen suuressa eurooppalaisessa kaapeleita tuottavassa yrityksessä ja 1C:n integroiminen yrityksen muihin järjestelmiin.

Markkinointipalvelut

 • Ydinvoimalaitosten voimajohtoja koskeva markkinatutkimus (markkinoiden koon arviointi, kilpailijoiden analysointi, mahdollisten asiakkaiden kartoitus, sertifiointivaatimukset, nykyisten markkinatoimijoiden osto- ja myyntimallit) Venäjällä.
 • Markkinatutkimus rakennustarvikkeista, viimeistelymateriaaleista ja kotitaloustavaroista Kalugassa (markkinoiden koon arviointi, markkinaosuusanalyysi suurimmista toimijoista, kuluttajien ostopäätösten ja mieltymysten analyysi).
 • Markkinatutkimus puutalojen markkinoista Pietarissa ja Leningradin alueella (markkinoiden koon arviointi segmenttien mukaan, paikallisten ja ulkomaisten kilpailijoiden analysointi, markkina- ja suhdanne-ennuste, mahdollinen asiakasprofiili, ostoprosessi, markkinatoimijoiden tuotteiden kartoitus).
 • Markkinatutkimus eurooppalaisen pakkauskoneiden valmistajan mahdollisten asiakkaiden selvittämiseksi.
 • Markkinatutkimus ja tiettyjen materiaaliryhmien (metalli) ja varaosien valmistajien tunnistaminen.
 • Markkinatutkimus metallurgian alalta (tuoteryhmäsegmentointi) ja Venäjän eri alueiden markkinaosuuksien arviointi.
 • Raskaan koneiston rakennusosien markkinapotentiaalin arviointi.
 • Markkinatutkimus teollisuuden eristeistä Venäjällä Venäjän markkinoille etabloitumista varten.
 • Markkinatutkimus puutavaran sahaustuotannon rakenteesta Leningradin alueella.
 • Analyysi kartongin ja painotuotteiden tuotannosta.
 • Useita yhteistyössä toteutettuja konsultointiprojekteja Venäjän markkinoille etabloituvissa ja liiketoimintaansa Venäjällä kehittävissä ulkomaalaisissa yrityksissä.
 • Tutkimus teknologia- ja innovaatiopuiston rakentamisesta Pietariin. Eri alueiden välisen televiestinnän monipalveluverkon rakentaminen.
 • Markkinatutkimus rakennusmateriaalien tuotannosta Venäjällä.
 • Markkinatutkimus sähköpylväiden tuotannosta Venäjällä.
 • Markkinatutkimus polttopuupellettien tuotannosta Venäjällä.
 • Markkinatutkimus keraamisista tiilistä, johon sisältyi uuden tiilien tuotantolaitoksen markkinapotentiaalin arviointi.
 • Markkinatutkimus julkisivumaaleista ja lakkamateriaaleista Venäjällä.
 • Tutkimus hitsattujen ristikkojen tuotantorakenteesta.
 • Tutkimus puuelementtitalojen tuotannosta.
 • Analyysi markkinoiden toimijoista itäaasialaisen valtion hallitukselle.
 • Analyysi markkinoille tulosta ja kuluttajista yhdelle suurimmista pohjoismaisilla markkinoilla toimivista taloushallintoyrityksistä.
 • Kuluttajamarkkinatutkimus suurelle pohjoismaisilla markkinoilla toimivalle matkailuyritykselle.