evgeny isaevEvgeny Isaev
Verkställande direktör, Delägare

Evgeny Isaev är verkställande direktör för samt delägare i Awara Group. Isaev började hos Hellevig, Klein & Usov som jurist 2005, med affärsjuridik som specialitet. Sedan dess har han utvidgat sin kompetens i projekt som hänför sig till arbetslagstiftning, beskattning samt lagstiftningen om immigration.

I samarbete med revisorer har han deltagit i due diligence-besiktningar vid beredning av företagsförvärv och fusioner.
Isaev har en bred erfarenhet av interim management (leasingledning) i multinationella företags dotterbolag. Han har fungerat som verkställande direktör när man behövt en pålitlig person för att leda ett företag eller specialprojekt temporärt.

Isaev har en lång erfarenhet av arbete tillsammans med internationella kunder, såväl amerikanska som europeiska och asiatiska. Han har samordnat verksamheten hos ett stort internationellt team vid internationella uppdrag i Ryssland och även i New York, Chicago, London, Stockholm, Nicosia, Kiev och Helsingfors.

Isaev talar flytande engelska samt ryska som modersmål.