Publikationer

Publikationsenheten Awara Publication har som mål att främja produktion och spridning av publikationer som behandlar affärsverksamhet i Ryssland och annan information. På denna sida har vi samlat handböcker och publikationer som är till särskild hjälp för företag som verkar i Ryssland.

BÖCKER:

awara-russian-tax-guide

Awara Russian Tax Guide 

Författare: Jon Hellevig, Artem Usov & Anton Kabakov

labor-law-guide

Awara Russian Labor Law Guide

Författare: Jon Hellevig, Artem Usov & Ivan Katyshev

employee-engagement-in-russia

Employee Engagement in Russia

Författare: Jon Hellevig

Russian Leasing Guide Law and Taxation, (uppdaterad upplaga 2005)

Awara Guide to Russian Taxes

Författare: Jon Hellevig & Artem Usov

Awara Guide to Russian TaxesBoken är en guide till dagens ryska skattesystem och riktas till investerare och andra intresserade. Utöver en allmän översikt över de viktigaste skattereglerna granskas i boken även praktiska frågor som hänför sig till investeringsbeslut, finansiering, vinsthemtagning och daglig kapitalförvaltning. I boken beskrivs skattesystemets grundprinciper samt rättigheter och skyldigheter som gäller skattebetalarna och skattemyndigheterna. I boken presenteras och förklaras företagsskatt, socialskatt, personlig inkomstskatt, moms m.m.

Engelskspråkig upplaga utgiven 2006, 268 sidor
Pris: 19 €
Publikationskod: HKU1
Du kan beställa boken på webben genom att klicka på denna länk

Ryskspråkig upplaga utgiven 2007
Pris: 19 €
Publikationskod: HKU2
Du kan beställa boken på webben genom att klicka på denna länk

Awara Guide to Russian Labor Law and HR Administration

Författare: Jon Hellevig & Artem Usov

Awara Guide to Russian Labor Law and HR AdministrationAtt förstå den ryska arbetslagstiftningen är en av de första utmaningarna för utländska företag som planerar att etablera sig i Ryssland. Bestämmelserna om arbete i Ryssland ingår i huvudsak i arbetslagen. Bestämmelserna i arbetslagen är mycket detaljerade, svårbegripliga och ibland förbryllande och de öppnar sig inte lätt för en utlänning som inte känner till den ryska lagstiftningen inklusive traditioner. I boken Awara Guide to Russian Labor Law and HR Administration förklaras bestämmelserna tydligt och konsekvent med tanke på utländska aktörer. Boken orienterar utländska juridiska rådgivare, personalexperter och chefer i de rådande ryska bestämmelserna som gäller arbetslagstiftningen.

Engelskspråkig upplaga, uppdaterad 2007, 128 sidor
Pris: 49 €
Publikationskod: HKU4
Du kan beställa boken på webben genom att klicka på denna länk

Ryskspråkig upplaga, uppdaterad 2007
Pris: 19 €
Publikationskod: HKU3
Du kan beställa boken på webben genom att klicka på denna länk

Russian Real Estate Guide, 2005

Pris: $39.90
Publikationskod: HKU5

Expressions and Interpretations. Our perceptions in Competition. – A Russian case

Författare: Jon Hellevig

Expressions and Interpretations. Our perceptions in CompetitionI boken Expressions and Interpretations tar Hellevig upp filosofi, lag, moral, demokrati, ekonomi och andra synpunkter på konkurrens. Författaren fördjupar sig i frågor om social science fiction och boken ger läsaren nycklar för att förstå vetenskapliga mysterier. I boken visar sig ”sanningen” vara ett virrvarr av känslor som beror på våra uttryck och tolkningar. Lagen definieras som ”konkurrerande argument” och rätten som ”konkurrerande rätt”. Boken riktar sig till alla som vill förstå den vetenskapliga verkligheten.

Pris: 19 €
Publikationskod: PHI1
Du kan beställa boken på webben genom att klicka på denna länk