Anpassade Företagsutbildningar och Öppna Utbildningsseminarier för Proffs

Vi organiserar företagsutbildningar och öppna seminarier för internationella och lokala företag i Ryssland, Ukraina och OSS-länderna. Vår kundfokuserade strategi låter oss planera utbildningsprogram som är anpassade för att leverera de resultat du behöver.

Våra kompetensområden består av:
 • Ledarskap och förvaltning
 • Försäljning och marknadsföring
 • Utveckling av kundservice
 • Företagskommunikation
 • Projektledning
 • Förvaltningsredovisning
 • Ekonomisk redovisning
 • Kontroll och riskhantering
 • Juridisk utbildning – internationell rätt
 • Företagskännedom
 • Personlig utveckling
Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram och öppna seminarier för alla stora branscher:
 • Rymdfart
 • Jordbruk
 • Timmerindustrin
 • Tobaksindustrin
 • Kemiska industrin
 • Läkemedelsindustrin
 • Dator- och programvaruindustrin
 • Byggindustrin
 • Energiindustrin: elkraftsindustrin, oljeindustrin
 • Underhållningsindustrin
 • Finanstjänstindustrin
 • Livsmedelsindustrin
 • Hälsovårdsindustrin
 • Besöksnäringen
 • Informationsindustrin
 • Försäkringsbranschen
 • Tillverkningsindustrin
 • Fordonsindustrin
 • Massa- och pappersindustrin
 • Stålindustrin
 • Varvsindustrin
 • Massmedier: sändning, internet, musikbranschen, media, förlagsverksamhet
 • Telekommunikationsindustrin
 • Vattenindustrin

Läs mer om våra utbildningstjänster på Awara Eduhouse Trainings hemsida och ta en titt på de kommande öppna seminarierna, ta kontakt med oss nu för att bestämma ett möte eller ring oss.

Moskva • Sankt Petersburg • Tver • Helsingfors