Julkaisut

Awara Publication – julkaisuyksikön tavoitteena on edistää Venäjällä harjoitettavaan liiketoimintaan ja muuhun tiedottamiseen liittyvien julkaisujen tuottamista ja levittämistä. Tälle sivulle on koottu oppaita ja julkaisuja, joista on erityistä apua Venäjällä toimiville yrityksille.

KIRJAT:

awara-russian-tax-guide

Awara Russian Tax Guide 

Kirjoittajat: Jon Hellevig, Artem Usov ja Anton Kabakov

labor-law-guide

Awara Russian Labor Law Guide

Kirjoittajat: Jon Hellevig, Artem Usov ja Ivan Katyshev

employee-engagement-in-russia

Employee Engagement in Russia

Kirjoittaja: Jon Hellevig

Russian Leasing Guide Law and Taxation, (vuonna 2005 päivitettypainos)

Awara Guide to Russian Taxes

Kirjoittajat: Jon Hellevig ja Artem Usov

Awara Guide to Russian Taxes

Kirjassa perehdytetään sijoittajia ja muita aiheesta kiinnostuneita lukijoita Venäjän nykyiseen verotusjärjestelmään. Tärkeimpien verotusta koskevien säännösten yleiskatsauksen lisäksi kirjassa tarkastellaan sijoituspäätöksiin, rahoitukseen, voittojen kotiuttamiseen ja päivittäiseen varainhoitoon liittyviä käytännön kysymyksiä. Kirjassa kuvataan verotusjärjestelmän perusperiaatteet sekä veronmaksajia ja veroviranomaisia koskevat oikeudet ja velvoitteet. Kirjassa esitellään ja selitetään yritys-, arvonlisä-, sosiaali- ja henkilökohtainen tulovero jne.

Englanninkielinen vuoden 2006 painos, 268 sivua

Hinta: 19€
Julkaisukoodi: HKU1
Voit tilata kirjan internetistä napsauttamalla tätä linkkiä

Venäjänkielinen vuoden 2007 painos

Hinta: 19€
Julkaisukoodi: HKU2
Voit tilata kirjan internetistä napsauttamalla tätä linkkiä

Awara Guide to Russian Labor Law and HR Administration

Kirjoittajat: Jon Hellevig ja Artem Usov

Awara Guide to Russian Labor Law and HR Administration

Venäjän työlainsäädännön ymmärtäminen on Venäjälle toimintaa suunnittelevien ulkomaisten yritysten ensimmäisiä haasteita. Venäjällä työtä koskevat säädökset sisältyvät pääasiassa työlakiin. Työlain säännökset ovat hyvin yksityiskohtaisia, vaikeaselkoisia ja paikoin hämmennystä herättäviä, eivätkä ne avaudu helposti ulkomaiselle lukijalle, joka ei tunne Venäjän lainsäädäntöä ja siihen liittyviä perinteitä. Ulkomaista toimijaa ajatellen Awara Guide to Russian Labor Law and HR Administration -kirjassa säännökset selitetään selkeästi ja johdonmukaisesti. Kirja perehdyttää ulkomaalaiset juridiset neuvonantajat, henkilöstöasiantuntijat ja johtajat Venäjän työlain nykyisiin määräyksiin.

Englanninkielinen vuonna 2007 päivitetty painos, 128 sivua
Hinta: 49€
Julkaisukoodi: HKU4
Voit tilata kirjan internetistä napsauttamalla tätä linkkiä

Venäjänkielinen vuonna 2007 päivitetty painos

Hinta: 19€
Julkaisukoodi: HKU3
Voit tilata kirjan internetistä napsauttamalla tätä linkkiä

Russian Real Estate Guide, 2005

Hinta: $39.90

Julkaisukoodi: HKU5

Expressions and Interpretations. Our perceptions in Competition. – A Russian case

Kirjoittaja: Jon Hellevig

Expressions and Interpretations. Our perceptions in Competition

Expressions and Interpretations -kirjassa käsitellään filosofiaa, lakia, moraalia, demokratiaa, taloutta ja muita näkemyksiä kilpailusta. Kirjassa paneudutaan sosiaalisen science fictionin kysymyksiin, ja se tarjoaa lukijalle avaimen tieteellisten mysteerien ymmärtämiseen. Kirjassa ”totuus” osoittautuu ilmaisuistamme ja tulkinnoistamme riippuvien tunteiden myllerrykseksi. Laki määrittyy ”kilpaileviksi argumenteiksi” ja oikeus ”kilpailevaksi oikeudeksi”. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tieteellisen todellisuuden ymmärtämisestä.

Hinta: 19€
Julkaisukoodi: PHI1

Voit tilata kirjan internetistä napsauttamalla tätä linkkiä